با سلام
از این پس کاربران می توانند درخواست خود را مبنی برقرار دادن نرم افزار مورد نظر خود را در این جا مطرح نمایند.
با تشکر