زمین برای سرمایه گذاری در فیروزکوه
در مقایسه با املاک دیگر زمین برای سرمایه گذاری بیشتر توصیه میشود.چراکه همیشه زمین گرانترین کالا در بازار مسکن بوده است.با توجه به افزایش جمعیت کشور از یکسو و عدم افزایش زمین از سوی دیگر این حوزه اقتصادی را در ایران بعنوان بخش سرمایه گذاری برتر معرفی نموده است که در این راستا چندین عامل برای این امر لازم که باید در زمان خرید زمین برای سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد.
باتوجه به افزایش جمیعت در تهران خصوصا در تهران و افزایش چند برابری قیمت ها در این شهر ، منطقه گردشگری سله بن با فاصله 115 کیلومتر از تهران ، بعنوان مستعدترین منطقه در استان تهران برای سرمایه گذاری پیشنهاد می شود.که شرایط موجود زمینها برای سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:

1- زمینهایی که دارای ویو کامل به دریاچه و دشت اطراف آن می باشند.

2- زمینهایی که دارای ویو تاج سد (سدنمرود) و اطراف آن را دارای می باشند.

3- زمینهایی که بسیار با فاصله نزدیک به دریاچه و سد واقع شده اند.

4- زمینهایی که در منطقه طرح اجایی دهکده سیب واقع گردیده اند.

5- زمینهایی که در مسیر جاده اصلی واقع شده و استفاده از محیط دریاچه و دهکده را تسهیل می نماید.

6- زمینهایی که دارای امکانات شهری (آب و برق و گاز و غیره) می باشند.

7- زمینهایی که برای طرحهای گردشگری با توجه به موقعیت آنها توصیه می شود.

8- زمینهایی که دارای مجوزات لازم برای ساخت ویلا ، کارخانه آب معدنی و ... غیره می باشند.شماره تماس 77735347-09017770269 جهت مشاوره برای سرمایه گذاری در سله بن